VTG (veien til golf) - golfen.no Framsida

Utdanningskomitè/HCP komitè

Adresser, nyhende VTG/utdanning/HCP-komitè

 

Ansvarlig for VTG samt utdanning

Håkan Bjørk     email: haakan.bjork@knett.no, kvgkgolf@gmail.com

                       Tlf:     92 64 33 79

 

Ove Tungesvik  email: ove.tungesvik@kes.no

                       Tlf:      46 28 06 22

Veien til Golf ( VTG) , teoretisk og praktisk opplæring.

Alle som ynskjer å spele golf må gå gjennom eit lite golf-kurs.

Dette er no lagd opp slik at det skal vera enklare å koma i gong med golfspel.

Kurset er på 12 klokketimar. 75 % av kurstida skal vere praksis ute på banen.

 

Det er ikkje lenger obligatoriske prøvar, verken praktiske eller teoretiske.

Eit VTG-kurs er gjennomført når alle punkt på treningskortet er gjennomførte 

og godkjente med omsyn til golf-vett og spele-tempo, samt at deltakaren har vore 

til stades minst 75% av kurstida.  

Ved innmelding i golfklubb får deltakaren tilsendt golfkortet.

Alle nye startar med eit handikapp på 54. 

 
 

Kursavgifter

 

Kursavgifter:

 

Vaksne, dvs. 20 år eller eldre:          kr.    300 kr (dekker kursmateriell og inkl. 3 mnd. prøvemedlemskap)

 

Born og junior under 20 år:               kr.    300 kr (dekker kursmateriell og inkl. 3 mnd. prøvemedlemsskap)

 

Vi vil arrangera nye kurs etter kvart som potensielle golfere melder si interesse.

Dei som er interresserte kan venda seg til klubbkontoret, bruke påmeldingskjema på vår heimeside (golfen.no), ringja 92 64 33 79,  eller senda mail til enten haakan.bjork@knett.no , ovetungesvik@hotmail.com  eller kvgkgolf@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 

Siste nyhende
22.02.2018
Banen er stengt
Les meir
30.01.2018
Kickoff-fest!!!
Då kjem det litt meir info angående festen 24.02.18
Les meir

Sponsorar
Dynamiske websider utvikla av iDrift AS
Sidekart