Banen er STENGD

Årsmøte 2020

Kvinnherad Golfklubb held årsmøte i klubbhuset 5. Mars 2020 kl 18:00

 • Årsmeldinger kan hentes på klubbhuset fra 25.2.2020
 • Forslag fra medlemmer må sendes til styret innen 28.2.2020. Bruk mail post@golfen.no.
 • Servering

Saksliste:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to representanter til å skrive under referat
 3. Godkjenning av saksliste og innkalling
 4. Årsmelding 2019
 5. Årsreknskap med revisjonsrapport
 6. Medlemskontigent 2021
 7. Virksomhetsplan 2019-2021
 8. Budsjett 2020
 9. Forslag fra styret
 10. Innleverte forslag fra medlemmer
 11. Valg i samsvar med vedtektene