Banen er STENGD

Årsmøte 2021


29.6.2021 kl 18:00 vert det årsmøte i Kvinnherad Golfklubb i klubbhuset.

Årsmeldinger kan hentes på klubbhuset fra 25.06.2021.

Forslag fra medlemmer må sendes til styret innen 25.06.2021. Bruk mail: post@golfen.no
Servering

 

Saksliste:

SAK:01 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
SAK:02 VALG AV 2 REPRESENTAR Å SKRIVE UNDER REFERAT
SAK:03 GODKJENNING AV SAKSLISTE OG INNKALLING
SAK:04 ÅRSMELDING 2020
SAK:05 ÅRSREKNESKAP MED REVISJONSRAPPORT
SAK:O6 MEDLEMSKONTIGENT 2021
SAK:07 VIRKSOMHETSPLAN 2019-2021
SAK:08 BUDSJETT 2020
SAK:09 INNLEVERTE FORSLAG FRA MEDLEMMER
SAK:10 VALG I SAMSVAR MED VEDTEKTENE