Banen er STENGD

Baneendringer i anleggsperioden til Hydro

Etter møte med Hydro ang deiras oppgradering av hall B må golfklubben gjer nokre tillpassinger i anleggsperioden.

1. Gul tee 4 flyttes til Gul tee 13
2. Gul tee 5 flyttes til Gul tee 14 ( gul tee 5 kan brukes, men ikkje mellom kl 07.00 -19.00 )
3. Rød tee 5 flyttes til Gul tee 14 ( Rød tee 5 kan brukes men ikkje mellom kl. 07.00 – 19.00 )

Det er svært viktigt at dette blir fulgt. Konsekvensene om det ikkje blir fulgt er, at vi risikerer
at Hydro stenger hull 4 og hull 5 i perioden arbeidet pågår. Er det folk på innsida av
gjerdet skal det vises hensyn til dei og folk må vurdere hvordan dei skal slå utslaget. ( Bruk jern )

Blir det funnet golfballer på innsida gjerdet , vil Hydro laga sak og rapport på hvert tilfelle.

 

Dette er baneendringane

For styret

Finn Guddal