Banen er OPEN

Baneendring


Medan Hydro Husnes oppgraderer produksjonslinja si føregår det anleggsarbeid langs golfbanen. Følgande baneendring gjeld difor intill vidare:

1. Gul tee 4 flyttes til Gul tee 13
2. Gul tee 5 flyttes til Gul tee 14
3. Rød tee 5 flyttes til Gul tee 14

Det er svært viktigt at dette blir fulgt. Konsekvensene om det ikkje blir fulgt er, at vi risikerer at Hydro stenger hull 4 og hull 5 i perioden arbeidet pågår. Er det folk på innsida av
gjerdet skal det vises hensyn til dei og folk må vurdere hvordan dei skal slå utslaget. ( Bruk jern )

 

Følgande baneendring gjeld inntill vidare.