Banen er STENGD

Endring i golfreglane i 2019


I 2019 vert det gjort store endringar i golfreglane. Desse gjeld frå 1.1.2019 og det er viktig at spelarar set seg inn i dei nye endringane. Mellom anna skal ballen droppast frå knehøgde, ein kan putte med flagget i holet, og du kan droppe ut av bunker mot to straffeslag.

Under finn du praktiske lenker der du kan lese om dei nye reglane.

R&A – De offisielle golfreglene (randa.org)
R&A – 2019 Golfreglene app (randa.org)
Golfreglene hull for hull (norskgolf.no)

Ball i bunker

Frå 2019 kan du fjerne lause naturgjenstandar når du ligg i bunker – så sant du ikkje beveger ballen din.