Banen er STENGD

Føringar i Kvinnherad Golfklubb i den pågåande korona-situasjonen


Ny melding 14.3.2020: Golfbane, range og proshop er stengd framt til 26.3.

 

Styret har vedteke følgande i samband med den pågåande koronasituasjonen:

  1. Klubben stoppar alle samlingar i klubbhuset i regi av klubben. Eksempelvis seniorgruppa, damegruppa, onsdagscup osv.
  2. Klubben tillet spel på banen.
  3. Om planlagde turneringar vil bli gjennomført som planlagt vert teke stilling til ved eit seinare høve.

Me oppfordrar våre medlemmar til å takke for runden på andre måtar enn handtrykk.