Banen er OPEN

Gåve frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad


I dag har SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad løyvd Kvinnherad Golfklubb ei gåve på 200 000kr. Løyvinga vil gå til ny garasje for maskin- og utstyrsparken til klubben. Håkan Björk og Åge Vik mottok gåva på vegne av klubben.

Gåve på 200 000 kr

Sparebank 1-stiftinga har løyvd Kvinnherad Golfklubb 200 000 kr
Foto: Åge Vik