Banen er STENGD

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kvinnherad Golfklubb


Styret har i styremøte 11/11/2021 vedteke å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i Kvinnherad Golfklubb torsdag 25/11/2021 kl 18:30 i klubbhuset.
Til behandling er sak om lånefinansiering av golfsimulator, kratt- og beiteryddar og vatningssystem.

For styret i Kvinnherad Golfklubb

Joakim Espevik
Styrets Leiar