Banen er STENGD

Medlemsmøte om regelendringar


Det vart eit godt besøkt medlemsmøte om 2019-reglane i golf då Mikael Georgson i kveld vitja klubben for å gje oss ei grundig innføring i endringane.

Mikael gjorde starta med å forklare kvifor reglane er endra. Deretter gjekk han grundigare inn i dei viktigaste forandringane.

Eit godt møte, no er det berre å glede seg til bakken tinar og ein får prøvd både sving og reglar igjen!

R&A – De offisielle golfreglene (randa.org)
R&A – 2019 Golfreglene app (randa.org)
Golfreglene hull for hull (norskgolf.no)

Alle føl godt med på eit godt besøkt medlemsmøte.

Mikael Georgson fortel om endringane i golfreglane til eit tjuetalls medlem.