Banen er STENGD

Nyhende

Lokale reglar 2019


Etter regelendringa for 2019 trådde i kraft er følgande lokale reglar gjeldande ved Kvinnherad Golfklubb:

Les meir »

Medlemsmøte om regelendringar


Det vart eit godt besøkt medlemsmøte om 2019-reglane i golf då Mikael Georgson i kveld vitja klubben for å gje oss ei grundig innføring i endringane. Mikael gjorde starta med å forklare kvifor reglane er endra. Deretter gjekk han grundigare inn i dei viktigaste forandringane. Eit godt møte, no er det berre å glede seg […]

Les meir »

Medlemsmøte 5. februar


Med det nye året kom som kjent store endringar i golfreglane. For å hjelpa oss å få oversikt over endringane kjem ein dommar frå forbundet og kursar oss i endringane. Medlemsmøtet blir tirsdag 5. februar kl 18:30 i klubbhuset.

Les meir »

Årsmøte 2019


Det vert årsmøte onsdag 20. februar 2019 kl 18:30 i klubbhuset. Årsmøtedokumenter er tilgjengelige i klubbhuset frå 7. februar. Forslag til saker til årsmøte må væra styret i hende innan 31. januar. Om du ønsker dokumenta tilsendt på epost kan du be om dette ved å sende mail til post@golfen.no.  

Les meir »

Endring i golfreglane i 2019


I 2019 vert det gjort store endringar i golfreglane. Desse gjeld frå 1.1.2019 og det er viktig at spelarar set seg inn i dei nye endringane. Mellom anna skal ballen droppast frå knehøgde, ein kan putte med flagget i holet, og du kan droppe ut av bunker mot to straffeslag. Under finn du praktiske lenker […]

Les meir »

Godt oppmøte på vintercup!


I eit fantastisk vintervær heilt fritt for snø og frost møtte heile 11 golfarar opp for å delta i årets første vintercup! Me vonar det varslar om ein god sesong no når sola har snudd og ein ny sesong nærmar seg med stormskritt!

Les meir »

Drivingrange open att!


Etter flott dugnadsinnsats i dag er rangen open igjen. Ein god gjeng stillte tidleg og reparerte veggen. Seinare vart det plukka plugga ball frå drivingrangen. Med det er drivingrangen igjen open!

Les meir »

Drivingerange stengd


Nyttårsstormen har revet ein vegg på drivingrangen. Veggen er for augneblinken sikra men meir arbeid må gjerast før rangen er trygg for alminneleg bruk. Den er difor stengd inntill vidare. Det vert dugnad førstkomande laurdag klokka 14.00 for å vøla rangen, vel møtt!

Les meir »

Belka Golf Nordic Open 2019


2. pinsedag, 10.6.2019, arrangerar Kvinnherad Golfklubb Belka Golf Nordic Open 2019! Turneringa vert spelt som svensk slaggolf, maks slag pr hull er hullets par +5, med fullt handicap over 18 hull.

Les meir »

Julehelsing


Gode golfarar! 2018 har vore eit spanande år i klubben! Me kan med anna gleda oss over ein særs aktiv banekomite som mellom anna har gjort ei flott endring rundt greenen på hol 6. Me har også gjennomført fleire gode turneringar. Her er det verdt å nemne Verner Fjelland som greide å sette ny klubbrekord […]

Les meir »