Banen er OPEN

Pink Cup 2019


For tolvte gong arrangerer Norges Golfforbund og Kreftforeningen si årlege velgjerdsturnering Pink Cup!

Bli med på Pink Cup 2019!

Pink Cup er eit samarbeid mellom Kreftforeningen, norske golfklubbar og NGF. Alle inntekter frå turneringa og andre aktiviteter vert øyremerkte brystkreftsaka. I 2018 vart det samla inn 1,35 millionar kroner!

Pink Cup hos Kvinnherad Golfklubb vert arrangert den 16. juni og alle er inviterte til å væra med! Turneringskontigenten er sett til minimum 200kr, men ein står fritt til å gi eit høgare beløp – alt går til Kreftforeningen.

Alle klubbar som deltar i Pink Cup kan kvalifisera seg til finaleplass. For at klubben skal kvalifisere seg må ein difor væra blant klubbane som har gitt mest.

Vil du støtte Kvinnherad Golfklubb sin Pink Cup kan du allereie no Vippse til Kvinnherad Golfklubb Proshop #22508,  merk støtta med Pink Cup!

Turneringa vert tilgjengelig på goflbox snart.

Turneringsformat: Pink Cup Scramble

 • Fire spillere danner et lag som spiller Scramble. Lagets resultat er antall slag totalt for runden minus lagets Spillehandicap (nettoresultat).
 • Lagets Spillehandicap er 10 % av spillernes sammenlagte Spillehandicap.
  • Ved tremannslag er lagets Spillehandicap 15 % av spillernes sammenlagte Spillehandicap,
  • Ved tomannslag er lagets Spillehandicap 25 % av spillernes sammenlagte Spillehandicap.
 • Ved like nettoresultater går laget med lavest Spillehandicap foran.
  • Ved fortsatt likt gjelder matematisk metode (siste 9, 6, 3 og 1 hull)’
  • Ved fortsatt likt foretas loddtreknin
 • Turneringen er åpen for amatører og profesjonelle.