Banen er OPEN

Rydding under kraftlinje


Frå og med onsdag 28. oktober vil Haugaland Kraft utføre arbeid langs høgspentlinje langs hull 6, 7, 8 og 1. Arbeidet vil pågå ei stund framover. Vis HENSYN til arbeidarane og vær sikker på at du har oppnådd kontakt med dei før du slår ut.

Etter arbeidet er ferdig vil det være mogeleg for medlem å hente ut ved frå området.