Banen er OPEN

TILTAK MOT KORONAVIRUS VIDEREFØRT


Myndighetene held fram med tiltaka mot kornavirus og forbudet mot organisert idrettsaktivitet er forlenga til 13. april 2020.

Det betyr at banen ved Kvinnherad Golfklubb er stengd til 13. april.

Golfforbundet signaliserer at dei jobbar hardt og kreativt for å få til løysingar på problemet men anbefaler at me forheld oss lojale til helsemyndighetenes vedtak.

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/

Styret

26.3.2020