Banen er OPEN

Årsmøte 2024

Det kalles herved inn til årsmøte i Kvinnherad Golfklubb Torsdag 21.03.2024 kl. 17.30.

Det blir enkel servering, så fint om du bekrefter at du kommer på årsmøtet.

Saksliste – Årsmøte:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av 2 representanter til å signere referat
  3. Godkjenning av saksliste og innkalling
  4. Årsmeldinger
  5. Årsregnskap 2023 med revisjonsrapport
  6. Medlemskontingenter
  7. Virksomhetsplan
  8. Budsjett 2024
  9. Forslag fra medlemmer
  10. Valg i samsvar med vedtekter

Forslag til årsmøte må sendes til post@golfen.no, og frist er innen torsdag 07.03.2024.

Mvh Ivar