Banen er OPEN

Lokale regler


Her er Kvinnherad Golfklubb sine lokale regler. Utfyllande forklaring på nokre av reglane kan du lese HER

LOKALE REGLER 2023 – KVINNHERAD GK


Definere banens grenser (A-1)

 • Hvite staker/hvitmalte stolper definerer banens grenser.
 • Gjerde mot Hydro langs hull 3/12 og 4/13, samt deler av hull 5/14.
 • Gjerde/sti langs venstre side hull 7/16, frem til 2 hvite staker ved sti til green hull 8/17.
 • Hvite staker langs venstre side hull 9/18.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

 • Røde straffeområder defineres av røde staker.


Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

GRUNN UNDER REPERASJON (GUR)

 1. Områder merket med blå eller blå og hvite staker.
 2. Fjell eller trerøtter i dagen i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 3. Hjulspor etter baneutstyr.
 4. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 5. Skader som klart kan identifiseres som forårsaket av dyrehover
 6. «Åpne» dreneringsgrøfter, som ikke er merket som straffeområde.

NB: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene 2. – 5.

UFLYTTBARE HINDRINGER – Fritak etter regel 16.1

 • Steingarder og steinsamlinger (merket blått) i generelt område (ikke i straffeområde).
 • Avstandsmerker og anvisningsskilt.
 • Alle deler av vanningsanlegg.

Flyttbare hindringer. Regel 15.2

Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker.

Ball forandret retning av luftledning (E-11)

Gjelder for en ball som treffer en luftledning eller tilhørende stolper/fundament som er inne på banen. Slaget må annuleres og spilles på nytt.

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5)

(GJELDER IKKE I TURNERINGER, UTEN AT DET ER INFORMERT OM FØR START)

Når en spillers ball ikke er funnet, eller så godt som sikkert er å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med 2 straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig om det er spilt en provisorisk ball.
Se oppslag i klubbhus for beskrivelse/detaljer.

Ball OB

Eksempel viser for ball mistet eller OB, i nærheten av green. For eksempel H2/11

Spilleforbudsområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)

Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f. Droppsone skal benyttes om slikt er merket.

Provisorisk ball for ball i et straffeområde, Regel 18.3, (B-3)

Dersom en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet foran utslagsområdene (feks utlsag Gul H10,  Gul H7, Rød H7 og Gul H16) kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: Slag-og-lengde (se regel 17.1d). Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan han eller hun ikke bruke andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen.

Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge enten å:

 • Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle den provisoriske ballen ikke må bli spilt. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved spill av den ballen) teller ikke, eller
 • Fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må bli spilt.

Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som sikkert at den er i straffeområde: Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill.

Ved bruk av ballplassering

Ved bruk av ballplassering på det generelle området område, klippet i fairwayhøyde eller kortere, kan ballen løftes uten straff og rengjøres. Etter at ballen er løftet, må spilleren plassere den på et sted innenfor en køllelengde og for øvrig etter regel 14.2(b) og 14.2e.

OM IKKE ANNET ER ANGITT ER STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL GENERELL STRAFF:
Matchspill – Tap av hull
Slagspill – To slag

Noen gode huskeregler, når du er på banen

 • Begrens prøvesvinger mest mulig og helst aldri ta prøvesving på tee-steder
 • Husk å ha greengaffel i lommen
 • Husk å reparere nedslagsmerker på greenen – på korrekt måte.
 • Husk å legge tilbake oppslått torv
 • Bidra til effektivt spill og hold følge med flighten foran
 • Vis hensyn til medspillere og andre på banen
 • Hjelp til med å holde banen ryddig og ren
 • Ha mobilen avslått eller på lydløs
 • Bidra til et positivt golfmiljø