Banen er STENGD

Lokale regler


Her er Kvinnherad Golfklubb sine lokale regler. Utfyllande forklaring på nokre av reglane kan du lese HER

LOKALE REGLER 2019 – KVINNHERAD GK


Definere banens grenser (A-1)

 • Hvite staker/hvitmalte stolper definerer banens grenser.
 • Gjerde mot Hydro langs hull 3/12 og 4/13, samt deler av hull 5/14.
 • Gjerde/sti langs venstre side hull 7/16, frem til 2 hvite staker ved sti til green hull 8/17.

 

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Hvite staker langs venstre side hull 8/17 regnes som grensegjenstander for spill på hull 8/17 og 9/18. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.


Straffeområder (Regel 17) (B-1)

 • Røde straffeområder defineres av røde staker.


Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

GRUNN UNDER REPERASJON (GUR)

 1. Områder merket med blå eller blå og hvite staker.
 2. Hjulspor etter baneutstyr.
 3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 4. Skader som klart kan identifiseres som forårsaket av dyrehover
 5. Steinfylte dreneringsgrøfter

NB: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene b. – e.

UFLYTTBARE HINDRINGER – Fritak etter regel 16.1

 • Steingarder og steinsamlinger (merket blått) i generelt område.
 • Avstandsmerker og anvisningsskilt.
 • Alle deler av vanningsanlegg.

 

Ballplassering (E-3)

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren løfte ballen, rengjøre den og plassere den innenfor en køllelengde.
Se oppslag i klubbhus for beskrivelse/detaljer.

Ballplassering (E 3) vart fjerna som lokal regel i mai 2020.


Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5)

(GJELDER IKKE I KLUBBMESTERSKAP OG NÅR ELLERS ANGITT AV TURNERINGSKOMITE)

Når en spillers ball ikke er funnet eller så godt som sikkert er å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig om det er spilt en provisorisk ball.
Se oppslag i klubbhus for beskrivelse/detaljer.

Ball OB

Eksempel viser for ball mistet eller OB, i nærheten av green. For eksempel H2/11

Spilleforbudsområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)

Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f. Droppsone skal benyttes om slikt er merket.

 

Ball forandret retning av luftledning (E-11)

Gjelder for en ball som treffer en luftledning eller tilhørende stolper/fundament som er inne på banen. Slaget må annuleres og spilles på nytt.

 

OM IKKE ANNET ER ANGITT ER STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL GENERELL STRAFF:
Matchspill – Tap av hull
Slagspill – To slag

Noen gode huskeregler, når du er på banen

 • Begrens prøvesvinger mest mulig og helst aldri ta prøvesving på tee-steder
 • Husk å ha greengaffel i lommen
 • Husk å reparere nedslagsmerker på greenen
 • Husk å legge tilbake oppslått torv
 • Bidra til effektivt spill og hold følge med flighten foran
 • Vis hensyn til medspillere og andre på banen
 • Hjelp til med å holde banen ryddig og ren
 • Ha mobilen avslått eller på lydløs
 • Bidra til et positivt golfmiljø