Banen er STENGD

Golfhuset

Kontaktinfo utleige klubbhus

Steinar Fjellstad, tlf 91 53 15 18, epost steinar.fjellstad@knett.no

Leif Thuland, tlf 91 73 00 82, epost leif.thuland@live.no

Leigeprisar (Prisar pr. døgn)

Festlokalet i overetasje

  • Kr 900 måndag – torsdag
  • Kr 1 400 fredag – søndag og heilagdagar

Lokalet på grunnplan (Vert vanlegvis berre leigd ut saman med festlokalet i overetasje)

  • Kr 400 måndag – torsdag
  • Kr 600 fredag – søndag og heilagdagar

Leige av eitt lokale eller heile huset samanhengande i 2 døgn: Døgnpris + 50%

Medlem som har betalt årskontigenten betalar 65% av fastsette leigeprisar når vedkommande sjølv har arrangement i huset.

For fast bruk av lokalitetar måndag – torsdag, dvs minst ti gonger i løpet av tre månader, leiger vi ut kvart lokale for kr 250 pr. døgn. Dersom dagleg bruk i mindre enn 6 timar vert prisen kr 200 pr. dag. Ved avtale kan dette og gjelda fredagar intill kl 14. Medlemsrabbaten gjeld ikkje for overståande.

Ved utleige vert det gjort skriftleg kontrakt. Denne regulerer m.a. mogeleg skade på hus eller utstyr. Slike skadar må erstattast av leigetakar.

Lokala skal væra reingjort og vaska etter bruk. Vask av lokalet kan gjerast av klubben for kr 800 for festlokalet oppe m/toaletter, gang og garderobe. kr 400 for lokalet nede.