Banen er STENGD

Golfhuset

Golfhuset ligg fint til ved vår golfbane på Husnes og er tilgjengelig for utleige til både medlem, privatpersonar og verksemder. Huset er romsleg og er godt utstyrt for å gjere din samankomst vellukka. Kjøkkenet er utstyrt for å ivareta dei fleste behov. Lokalet er to-delt med ein større festsal med mange sitteplassar oppe og ei hyggeleg storstove på førsteplanet.

Konfirmasjon, bryllaup, dåp, åremålslag, bursdag eller andre private tilstellingar? Eller kanskje bedrifta di treng eit stort møtelokale for ein dag med kurs eller konferanse? Golfhuset passar til alle anledningar.

Kontaktinfo for utleige av golfhuset

Korona-restriksjonar gjeld. Restriksjonar på antal og varighet. Ta kontakt for avklaringar.

Har du spørsmål vedrørande leige av golfhuset rettast til huskomitéen, ta kontakt med:

Leigeprisar (Prisar per døger)

Festlokalet i overetasje

  • Kr 1 000 måndag – torsdag
  • Kr 1 600 fredag – søndag og heilagdagar

Lokalet på grunnplan (Vert vanlegvis berre leigd ut saman med festlokalet i overetasje)

  • Kr 500 måndag – torsdag
  • Kr 750 fredag – søndag og heilagdagar

Leige av eitt lokale eller heile huset samanhengande i 2 døgn: Døgnpris + 50%

Medlem som har betalt årskontigenten betalar 65% av fastsette leigeprisar når vedkommande sjølv har arrangement i huset.

For fast bruk av lokalitetar måndag – torsdag, dvs minst ti gonger i løpet av tre månader, leiger vi ut kvart lokale for kr 250 pr. døgn. Dersom dagleg bruk i mindre enn 6 timar vert prisen kr 200 pr. dag. Ved avtale kan dette og gjelda fredagar intill kl 14. Medlemsrabbaten gjeld ikkje for overståande.

Ved utleige vert det gjort skriftleg kontrakt. Denne regulerer m.a. mogeleg skade på hus eller utstyr. Slike skadar skal erstattast av leigetakar.

Golfhuset skal væra reingjort og vaska etter bruk. Vask av lokalet kan gjerast av klubben for kr 800 for festlokalet oppe m/toaletter, gang og garderobe. kr 400 for lokalet nede.