Banen er OPEN

Årsmøte


I samband med årsmøtet er to av styrerepresentantane på val – Frøydis Gjuvsland og Odd Steinar Arnesen. Dei er og i valnemda. Ein ny represtmentant har takka ja – Jan Erik Delhi. Om det er andre som ønskjer å ta eit par år i styret, eller har forslag til andre kandidatar, så set valnemda pris på tilbakemelding om dette.

Mvh Styret