Banen er OPEN

Ballplukking 2023

  1. Det er plukkeansvarlig sitt ansvar å påsjå at det til ei kvar tid er ball i maskina.
  2. Om banen er for våt skal det ikkje kjørast plukkebil. Ballar vert pressa ned i jorda. Rangen må då stengast.
  3. Rangen vert slege mandags morgon. Søndag kveld må det plukkast ball og rangen stengast før klipping.
  4. Bilen skal køyrast rundt rangen og parkerast med frontruta fram mellom klubbhus og drivingrange. Om det ikkje er framkommeleg å køyre rundt skal bilan parkerast på ein slik måte at frontruta ikkje kan treffast av ball.
  5. Nøklane til bilen skal ligga i klubbhuset.
  6. Det skal alltid væra ei full kanne med diesel.
  7. Om du ikkje kan plukke når du er plukkeansvarlig skal du sjølv ordne med ein av dei andre at dei gjer det for deg.
UkeNavnTelefon
14Jim Are93433264
15Bjørn95062294
16Joakim91573951
17Helge48160804
18Henning41406580
19Karl99389624
20Jim Are
21Bjørn
22Joakim
23Helge
24Henning
25Karl
26Jim Are
27Bjørn
28Joakim
29Helge
30Henning
31Karl
32Jim Are
33Bjørn
34Joakim
35Helge
36Henning
37Karl
38Jim Are
39Bjørn
40Joakim
41Helge
42Henning
43Karl
44Jim Are
45Bjørn
46Joakim
47Helge
48Henning
49Karl
50Jim Are
51Bjørn
52Joakim