Banen er STENGD

Ballplukking 2019

  1. Det er plukkeansvarlig sitt ansvar å påsjå at det til ei kvar tid er ball i maskina.
  2. Om banen er for våt skal det ikkje kjørast plukkebil. Ballar vert pressa ned i jorda. Rangen må då stengast.
  3. Rangen vert slege mandags morgon. Søndag kveld må det plukkast ball og rangen stengast før klipping.
  4. Bilen skal køyrast rundt rangen og parkerast med frontruta fram mellom klubbhus og drivingrange. Om det ikkje er framkommeleg å køyre rundt skal bilan parkerast på ein slik måte at frontruta ikkje kan treffast av ball.
  5. Nøklane til bilen skal ligga i klubbhuset.
  6. Det skal alltid væra ei full kanne med diesel.
  7. Om du ikkje kan plukke når du er plukkeansvarlig skal du sjølv ordne med ein av dei andre at dei gjer det for deg.
UkeNavnTelefonnummer
19Thomas98080326
20Bjørn90836429
21Joakim91573951
22Håkan92643379
23Kim46658228
24Anjo99157335
25Thomas
26Bjørn
27Joakim
28Håkan
29Kim
30Anjo
31Thomas
32Bjørn
33Joakim
34Håkan
35Kim
36Anjo
37Thomas
38Bjørn
39Joakim
40Håkan
41Kim
42Anjo
43Thomas
44Bjørn
45Joakim
46Håkan
47Kim
48Anjo
49Thomas
50Bjørn