Banen er OPEN

Søndagar. 50kr turneringsavgift. Front på partallsveker, back oddetalsveker.