Banen er STENGD

Matchplay 2019


Årets Matchplay-turnering blir spelt ihht NGF sine retningslinjer for formatet.

HCP:
Fullt hcp benyttes. Maks hcp = 36.
En finner differansen i antall tildelte slag og deler de slagene ut på hull fra indeks 1.
Eks: Om spiller 1 har tildelt 10 slag mer enn spiller 2, så få han tildelt disse slagene på hullindeks 1-10.

PRIS:
250 kr. Skal betales FØR første match. Medlemsavgift må være betalt.

PULJEINNDELING:
Blir foretatt etter endt påmelding 28.april. I utgangspunktet går en for 4 stk i hver pulje, men dette og videre sluttspiltre avgjøres av antall deltakere.

TID:
​Puljespillet skal være ferdig innen 31.juli.
Finalen skal være spilt innen 22.september.
Frister for øvrige utslagsrunder kommer etter at en oversikt over antall deltakere/puljer.