Banen er OPEN

Personvernerklæring

Registering av personopplysninger

Nettstedet www.golfen.no tilbyr mulighet for innmelding i klubben gjennom et kontaktskjema. Opplysninger gitt i dette skjemaet sendes til klubbens styre. Nettstedet samler ikke inn andre data om besøkende. Nettstedet benytter informasjonskapsler for registrerte brukere, det vil si brukere som har mulighet til å legge inn ny informasjon på nettstedet.

Foretaksnavn og kontaktopplysninger

Kvinnherad Golfklubb (982716276) kan kontaktes på kvgkgolf@gmail.com dersom du har henvendelser angående klubbens håndtering av personopplysninger.

Formål

Formålet med behanding av personopplysninger er å vedlikeholde klubbens medlemsregister. Informasjon om klubbens medlemmer kan gjøres tilgjengelig for andre i det formål å spre informasjon om klubbens aktivitet, samt rapportering til organer som er tilknyttet norsk eller internasjonal idrett eller organisasjoner og firmaer som klubben samarbeider med.

Klubben vil ikke gjøre personopplysninger tilgjengelig for annen tredjepart.

Behandlingsgrunnlag

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er å sikre klubbens inntekter og å ivareta klubbens vedtekter

Mottaker av personopplysninger

Informasjon du legger inn i innmeldingsskjemaet vil sendes til den eller de person(er) i styret som er ansvarlig for vedliekhold av medlemsregisteret. Styret kan dele informasjon fra medlemsregisteret med tredjepart dersom det er nødvendig iht behandingsgrunnlaget.

Utlevering av personopplysninger til land utenfor EØS

Personopplysninger vil ikke bli utlevert til mottakere i land utenfor EØS med mindre særskilt godkjenning foreligger.

Oppbevaringsperiode

Klubben oppbevarer personopplysninger for alle medlemmer av klubben. Ved utmelding av klubben vil personopplysninger bli slettet.

Den registrerte har rett til:

 • Å få innsyn i alle personopplysninger som klubben har registrert
 • Å be om retting av ukorrekte opplysninger
 • Å be om sletting av opplysninger
 • Å be om begrenset behanding av opplysninger
 • Å protestere mot behandling av opplysninger
 • Å be om utlevering av opplysninger til seg selv eller adnre
 • Å trekke tilbake samtykke til behanding av opplysninger
 • Å klage til Datatilsynet i Norge på behanding av opplysninger

Personopplysninger som vil bli behandlet

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • E-postadresse
 • Handicap (ikke i medisinsk forstand)
 • Medlemsnummer
 • Dato for innmelding
 • Resultater i arrangement der klubben er involvert
 • Deltakelse på arrangement der klubben er involvert