Banen er STENGD

Nyhende

Vegen til golf-kurs 1. til 2. juli


Det vert nytt VTG-kurs 1. til 2. juli, oppstart kl 17.00 på fredag 1. juli. Påmelding til post@golfen.no – Vel møtt!

Les meir »

Golf Nordic Open 2022


Golf Nordic Open kjem til Kvinnherad igjen i 2022! Sjå flyer under for meir informasjon.

Les meir »

Årsmøtet 2022


Det vert årsmøte for 2022 onsdag 30.03.2022 kl 18:00 i klubbhuset.

Les meir »

Til minne om Leif Amund Andersen


Leif Andersen gjekk brått bort 27. november, nokre månadar før han skulle feira 80 år.

Les meir »

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kvinnherad Golfklubb


Styret har i styremøte 11/11/2021 vedteke å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i Kvinnherad Golfklubb torsdag 25/11/2021 kl 18:30 i klubbhuset. Til behandling er sak om lånefinansiering av golfsimulator, kratt- og beiteryddar og vatningssystem. For styret i Kvinnherad Golfklubb Joakim Espevik Styrets Leiar

Les meir »

Vegen til golf: September 2021


Det vert nytt veien til golf-kurs 17-18 september 2021. Oppmøte 17. september kl 17:00 i klubbhuset!

Les meir »

Årsmøte


I samband med årsmøtet er to av styrerepresentantane på val – Frøydis Gjuvsland og Odd Steinar Arnesen. Dei er og i valnemda. Ein ny represtmentant har takka ja – Jan Erik Delhi. Om det er andre som ønskjer å ta eit par år i styret, eller har forslag til andre kandidatar, så set valnemda pris […]

Les meir »

Årsmøte 2021


29.6.2021 kl 18:00 vert det årsmøte i Kvinnherad Golfklubb i klubbhuset.

Les meir »

Golf Nordic Open 2021


For tredje året på rad er Kvinnherad Golfklubb arrangørklubb for Golf Nordic Open! Turneringa går 24.5.2021 og er i år ei parturnering.

Les meir »

Vegen til Golf mai 2021


Fredag 28.5 vert og laurdag 29.5 det nytt veien til golf-kurs. Oppstart kl 17:00 fredag.Tidspunkt og variget for lørdag vert avtala fredagen. Kurset er gratis og Kvinnherad Golfklubb tilbyr halv pris på medlemskap og fri spelerett for sesongen 2021 til nye medlem som tek kurset. Dette gjeld både vanlege prisar og familieprisar. Sjå medlemskap og […]

Les meir »